Legalizacja gaśnic

 

 W naszym serwisie wykonujemy przeglądy legalizacyjne gaśnic.dsc_5352aa.jpg

- Proszkowych
- Gaśnic i urządzeń śniegowych

- Pianowych

- Przewoźnych

- Wodnych mgłowych 

 

Zgodnie z §3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. Dziennik ustaw Nr 109 Poz 719. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i przeglądom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

 

Trochę wiedzy dla każdego kierowcy. 


Gaśnica samochodowa na etykiecie ma zamieszczone dwie daty.
- Data produkcji
- Data przed upływem której należy wykonać pierwszy przegląd.

UWAGA !!!
Pierwszy przegląd wykonujemy zgodnie z data zamieszczoną na etykiecie przez producenta, a kolejne co rok.
Po upływie 5 lat od daty produkcji należy wykonać pierwszy remont gaśnicy.