Hełmy ochronne

HEŁMY OCHRONNE


W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ?
Dobrać odpowiednio przystosowany hełm.

Zidentyfikować stopień ryzyka: upadek przedmiotów, zderzenia, zagrożenia połączone (konieczność użycia ochronników słuchu z osłoną twarzy).

Hełm ochronny spełnia trzy funkcje:

  • Zabezpieczenia przed przebiciem, w celu skutecznej osłony czaszki.
  • Amortyzacji, dzięki skorupie i zamocowanej więźbie, które pochłaniają energię uderzenia spadającego ciężaru.
  • Odchylenia,  dzięki  odpowiedniej  ergonomii,  która  pozwala  na  przemieszczenie prostopadłe spadającego przedmiotu ze szczytu głowy.

Istnieje ponadto wybór akcesoriów zapewniających dodatkowo ochronę warzy i narządu słuchu.

NORMYuntitled01_full.jpg

OBJAŚNIENIE OZNAKOWANIA
untitled02_full.jpg