Ochrona słuchu

NAUSZNIKI I WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE


W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ?
Dobrać odpowiednie ochronniki słuchu.
 • Zidentyfikować rodzaj hałasu: stały, zmienny, przerywany, impulsowy.
 • Wyznaczyć poziom hałasu na stanowisku pracy: intensywność (dB) i częstotliwość (Hz).
 • Określić czas ekspozycji.
 • Obliczyć niezbędną wartość tłumienia, aby uzyskać dopuszczalny poziom hałasu (patrz dyrektywa 2003/10/WE).

Wymagania dyrektywy 2003/10/WE:

Minimalne wymagania w zakresie ochrony pracowników

przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas

Ekspozycja w ciągu 8 godzin

na ≥ 85 dB(A)

Ekspozycja w ciągu 8 godzin

na ≥ 80 dB(A)

Ekspozycja w ciągu 8 godzin

na > 75 dB(A) i ≥ 80 dB(A)

Ochronniki są

obowiązkowe

Ochronniki są do

dyspozycji pracownika

Ochronniki słuchu są

zalecane

Skuteczność ochronników słuchu (poziom tłumienia) musi być dostosowana do wyników oceny zagrożenia na stanowisku pracy. Ochronniki muszą zmniejszać poziom hałasu do poziomu, w którym nie jest on szkodliwy dla zdrowia, unikając jednocześnie nadmiernej ochrony, która spowodowałaby odcięcie operatora od środowiska pracy (alarmy, komunikacja, itp.).

JAK KORZYSTAĆ Z WARTOŚCI TŁUMIENIA?
3 wskaźniki dostępne są dla użytkownika, od najprostszego po najbardziej precyzyjnego:

 • SNR (Simplified Noise Reduction): Jednostkowa, średnia wartość tłumienia.
 • HML: Wartość tłumienia wyrażana w zależności od średniego poziomu częstotliwości:
 • H: Tłumienie wysokich częstotliwości (wysokie tony)
 • M: Tłumienie średnich częstotliwości
 • L: Tłumienie niskich częstotliwości (niskie tony)
 • APV (Assumed Protection Value): Wartości tłumienia wyrażone poprzez 8 dokładnych poziomów częstotliwości (patrz karta techniczna ochronników słuchu)
NORMY
 • EN352: Wymagania bezpieczeństwa i badania
 • EN352-1: Nauszniki przeciwhałasowe.
 • EN352-2: Wkładki przeciwhałasowe.
 • EN352-3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego.
 • EN352-6: Nauszniki przeciwhałasowe z układem zapewniającym wprowadzenie sygnału audio.
 • EN352-8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi. 
Powyższe normy podają wymagania w zakresie konstrukcji, projektowania, wytrzymałości oraz metod badań. Nakazują udostępnienia informacji dotyczących danych technicznych.
 • EN458: Ochronniki słuchu 
Zaleca dobór, użytkowanie, konserwację codzienną i okresową oraz przedstawia zalecane środki ostrożności podczas użytkowania.