Ochrona wzroku

OKULARY


Okulary  zabezpieczają  przed  odpryskami  cząstek,  płynów  lub  pyłów, działaniem produktów chemicznych i promieniowaniem.

W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ?
Dobrać odpowiednio przystosowane okulary lub osłonę.

 • Określić typ zagrożenia: odpryski, promieniowanie, itp.
 • Wyznaczyć rodzaj ochrony: okulary z zausznikami, gogle, osłona twarzy, nadokulary.
 • Wybrać parametry zabezpieczenia: niezarysowujące, niezaparowujące, barwione, itp.
 • Dobrać rodzaj soczewek: jednoczęściowe, o osobnych soczewkach.
 • Wybrać typ oprawki: wzór nowoczesny, klasyczny, itp.

 NORMY

• EN166: Odnosi się do wszystkich typów środków ochrony oczu zabezpieczających przed zagrożeniami mogącymi spowodować uszkodzenie oka, za wyjątkiem promieniowania pochodzenia nuklearnego, promieni X, emisji lasera i podczerwieni wysyłanych przez źródła o niskich temperaturach. Nie ma zastosowania w przypadku gdy istnieją odrębne normy (ochrona oczu przed laserem, okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego, itp.).

Znaczenie symboli:

 • 1: Klasa optyczna pozwalająca na ciągłe noszenie okularów
 • S: Podwyższona odporność: kulka stalowa o średnicy 22 mm rzucana z prędkością 5,1 m/s
 • F:  Uderzenie o niskiej energii: kulka stalowa o średnicy 6 mm rzucana z prędkością 45 m/s (maksymalna ochrona dla okularów).
 • B:  Uderzenie o średniej energii: kulka stalowa o średnicy 6 mm rzucana z prędkością 120 m/s (maksymalna ochrona dla gogli).
 • A:  Uderzenie o wysokiej energii: kulka stalowa o średnicy 6 mm rzucana z prędkością 190 m/s (maksymalna ochrona dla osłon oczu).
 • 3: Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami)
 • 4:  Ochrona przed grubymi cząstkami pyłu (rozmiar > 5 mikronów)
 • 5:  Ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu (rozmiar < 5 mikronów)
 • 8: Ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym
 • 9: Nieprzywieranie stopionego metalu i odporność na przenikanie gorących ciał stałych
 • T: Odporność na cząstki o ekstremalnych temperaturach wyrzucane z dużą prędkością
 • N: Odporność soczewek na zamglenie (zaroszenie)
 • K:  Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki (zabezpieczenie przed zarysowaniem)

EN175: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla środków ochrony oczu i twarzy, stosowanych podczas spawania i w procesach pokrewnych (oprawki/ uchwyty na filtry).

EN169: Zawiera oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów podczas spawania i w procesach pokrewnych. Specyfikacja wymagań wobec filtrów spawalniczych na poziomie podwójnej ochrony.

EN170: Zawiera oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania filtrów chroniących przed promieniowaniem nadfioletowym.

EN172: Zawiera oznaczenia i wymagania dotyczące współczynników przepuszczania  filtrów  chroniących  przed  olśnieniem  słonecznym  do zastosowań przemysłowych.

EN1731: Określa materiały, sposób projektowania, wymagania, meto-dy badań i znakowanie siatkowych ochron indywidualnych oczu i twarzy, służących do profesjonalnych zastosowań.

 

FILTRY


Dzięki odpowiednim filtrom można wyeliminować znaczną część spektrum elektromagnetycznego (nadfiolety, podczerwienie, itp.) jak również pewne partie światła widzialnego.

untitled02.jpg

untitled031.jpg

untitled032.jpg

untitled033.jpg