Ochrona dróg oddechowych

PÓŁMASKI KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA


W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ?
Dobrać odpowiedni sprzęt ochronny układu oddechowego.

 • Rozpoznać rodzaj zagrożenia: pyły, dymy, itp.
 • Zidentyfikować zanieczyszczenie.
 • Oznaczyć i zanotować stężenie substancji zanieczyszczającej.
 • Porównać z wartością graniczną ekspozycji produktu (NDS lub NDSCh)
 • Określić typ filtra (P1, P2 lub P3).

Zabiegi te muszą odnosić się do warunków na określonym stanowisku pracy (wilgotność, temperatura, itp.)

MASKI OCHRONNE


Maski ochronne zabezpieczają przed zanieczyszczeniami dróg oddechowych, na działanie których pracownik może zostać narażony: dymy, pyły, mgły, gaz, opary.

W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ?
Dobrać odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego (półmaskę lub maskę wyposażoną w jeden lub dwa wkłady filtrujące)

 • Rozpoznać rodzaj zagrożenia: pyły, dymy, gazy, opary, itp.
 • Zidentyfikować zanieczyszczenie.
 • Oznaczyć i zanotować stężenie substancji zanieczyszczającej.
 • Porównać z wartością graniczną ekspozycji produktu (NDS lub NDSCh)
 • Określić typ pochłaniacza: A, B, E, K i jego klasę 1, 2, 3. 
Zabiegi te muszą odnosić się do warunków na określonym stanowisku pracy (wilgotność, temperatura, itp.).

 DOBÓR FILTRA

Każdy filtr lub pochłaniacz rozpoznaje się po odpowiednim kodzie koloru. Przykład dla filtropochłaniacza ABEK + P:

                              

11.jpg

22.jpg

33.jpg

44.jpg

55.jpg

NORMY
Najważniejsze normy odnoszące się do sprzętu ochrony układu oddechowego.

 • EN136: Maski. Dotyczy badań w zakresie odporności na temperaturę, uderzenia, działanie płomienia, promieniowanie termiczne, rozciąganie, na środki czyszczące i dezynfekujące. Ponadto, określa wymagania co do zapewnienia przez producenta znakowania i instrukcji.
 • EN140: Półmaski i ćwierćmaski. Dotyczy badań w zakresie odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania.
 • EN14387: Pochłaniacze i filtropochłaniacze. Opisuje badania laboratoryjne w celu zapewnienia zgodności co do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej.
 • EN143: Filtry. Odnosi się do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej.
 • EN149: Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Dotyczy badań w zakresie odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania.
 • EN405: Półmaski pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z zaworami. Wyszczególnia badania w zakresie odporności na czynności manipulacyjne, na zużycie, uderzenia, ogień oraz na opory oddychania.
PRZEWODNIK STOSOWANIA FILTRÓW DO APARATÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCEJ
Każda substancja toksyczna ma limit stężenia w miejscu pracy, powyżej którego konieczna jest ochrona dróg oddechowych. Te wartości mogą być wyrażane w ppm (ilość cząsteczek na milion) lub w mg/m3. Istnieje Najwyższe Dopuszczalne Stężenie mierzone przez 8 godzin (NDS), a także Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) mierzone przez okres 15 minut.
66.jpg
77.jpg
88.jpg

♦ - Stosować aparat izolujący

Powyższa lista nie jest wiążąca w sensie prawnym lecz spełnia rolę informacyjną i nie może w żadnym razie pociągać za sobą do odpowiedzialności firmy HJRG.