Odzież robocza

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CHEMIKALIAMI


1.jpg   EN14126        ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI INFEKCYJNYMI 

Norma określa wymagania oraz metody badań dla odzieży ochronnej wielokrotnego i ograniczonego użytku, zapewniającej ochronę przed czynnikami infekcyjnymi.
W połączeniu z normami dotyczącymi odzieży ochronnej zabezpieczającej przed produktami chemicznymi, litera B jest umieszczana za typem odzieży.
Na przykład: TYP 6-B / TYP 5-B / TYP 4-B / TYP 3-B

2.jpg

   EN13034 
TYP 6

    ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CIEKŁYMI CHEMIKALIAMI

Wymagania odnoszące się do odzieży chroniącej przed ciekłymi chemikaliami, która zapewnia ograniczoną ochronę przed ciekłymi produktami chemicznymi (środki ochrony typu 6), w tym do artykułów odzieżowych chroniących jedynie niektóre części ciała (typ PB [6]).
Norma określa minimalne wymagania odnoszące się do odzieży chroniącej przed chemikaliami, krótkiego bądź wielokrotnego użytkowania, zapewniającej ograniczoną ochronę. Odzież krótkiego użytkowania chroniąca przed chemikaliami jest zaprojektowana w ten sposób, aby mogła być używana w przypadku prawdopodobnego narażenia na lekkie rozpylania, na aerozole ciekłe lub o niskim ciśnieniu, na lekkie rozpryski, przy których nie jest potrzebna całkowita osłona przed przenikaniem cieczy (na poziomie molekularnym).

2.jpg

   EN13982-1 
TYP 5

    ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ODDZIAŁYWANIEM CZĄSTEK STAŁYCH

Wymagania szczegółowe dla odzieży chroniącej przed produktami chemicznymi, pozwalającej na ochronę całego ciała przed cząstkami stałymi przenoszonymi przez powietrze (odzież typu 5).
Norma określa minimalne wymagania dla odzieży chroniącej przed chemikaliami, odpornej na wnikanie cząstek stałych, zawieszonych w powietrzu (typ 5). Odzież chroniąca całe ciało, to znaczy korpus, ręce i nogi, w postaci jedno lub dwuczęściowego kombinezonu, z kapturem lub bez, z osłoną twarzy lub bez, z ochroną nóg lub bez.

2.jpg

   EN14605 
TYP 4 / TYP 3

    ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CIEKŁYMI CHEMIKALIAMI
Wymagania odnoszące się do odzieży chroniącej przed ciekłymi chemikaliami, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (typ 3) lub rozpylonej (typ 4), w tym do wyrobów odzieżowych zapewniających tylko częściową ochronę ciała (typy PB [3] i PB [4]). Norma określa minimalne wymagania w odniesieniu do następujących typów odzieży, krótkiego lub wielokrotnego użytkowania, chroniącej
przed chemikaliami:
 • Odzież chroniąca całe ciało, wyposażona w połączenia nieprzepuszczające cieczy (typ 3: odzież szczelna na ciecz w postaci płynnej); 
 • Odzież chroniąca całe ciało wyposażona w połączenia nieprzepuszczające cieczy w postaci rozpylonej (typ 4: odzież szczelna na ciecz w postaci rozpylonej).
Uwaga: poprzednio normy te nosiły następujące nazwy EN1512 (typ 4) i EN1511 (typ 3).

 3.jpg

4.jpg

5.jpg

 


ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI TERMICZNYMI


 11.jpg   EN11611 

    ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I OSÓB WYKONUJĄCYCH

     ZAWODY POKREWNE

Norma określa wymagania szczegółowe dla odzieży ochronnej stosowanej przez osoby zatrudnione przy spawaniu i czynnościach podobnego typu i o podobnym poziomie ryzyka. Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed odpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Odzież przeznaczona jest do noszenia w temperaturze otoczenia w sposób ciągły przez 8 godzin.

 11.jpg   EN14116 

    ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED GORĄCEM I PŁOMIENIAMI

Norma określa minimalne wymagania dotyczące właściwości ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia dla materiałów i ich układów stosowanych do odzieży ochronnej. Materiały ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia i ich układy używane są do produkcji odzieży ochronnej mającej na celu redukcję zagrożenia zapalenia się odzieży oraz związanego z tym niebezpieczeństwa. Są one dostosowane do ochrony przed przypadkowym kontaktem z niewielkimi płomieniami zapłonowymi, w warunkach niezagrażających znaczącym niebezpieczeństwem spowodowanym przez gorąco.

 11.jpg

   EN11612

   EN531 

    ODZIEŻ OCHRONNA DLA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA GORĄCO

Ochrona przed ciepłem i płomieniem.
Normy te określają wymagania w zakresie odporności materiałów oraz odzieży ochronnej na ciepło i płomienie. Mają one zastosowanie w stosunku do artykułów odzieżowych wyprodukowanych z miękkich materiałów, zaprojektowanych do ochrony ciała ludzkiego, poza dłońmi, rzed ciepłem/oraz płomieniem.


TECHNICZNA OCHRONNA


 
   EN340 

    WYMAGANIA OGÓLNE

Norma ogólna, która nie może być stosowana samodzielnie, ale tylko w połączeniu z inną normą zawierającą wymagania w odniesieniu do poziomów ochrony.
Norma określa wymagania ogólne parametrów w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, sposobu określania rozmiarów, trwałości, starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej, jak również w zakresie informacji dostarczanych przez producenta razem z odzieżą ochronną.

 33.jpg   EN471

    ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI

Norma określa wymagania dotyczące odzieży ostrzegawczej, która ma za zadanie sygnalizować wizualnie obecność użytkownika w niebezpiecznych sytuacjach, w każdych warunkach oświetlenia dziennego i nocnego oraz w światłach reflektorów.
Występują trzy klasy odzieży ostrzegawczej. Każda klasa musi posiadać minimalne powierzchnie materiałów widzialnych wchodzących w skład odzieży. Im wyższa klasa, tym większa widzialność odzieży:

 44_tn.jpg

   X: Klasa powierzchni ostrzegawczej (od 1 do 3)

   X: Poziom parametrów materiału odblaskowego (od 1 do 2)

   


55.jpg   EN381 
    OCHRONA DLA UŻYTKOWNIKÓW RĘCZNYCH PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

Norma określa wymagania niezbędne do oceny stopnia ochrony zapewnianej przez środki chroniące przed przecięciem spowodowanym przez ręczne piły łańcuchowe. Dzieli się ona na kilka części:

 • EN381-5 Określa wymagania dla ochron nóg
 • EN381-7 Określa wymagania dla rękawic ochronnych
 • EN381-9 Określa wymagania dla getrów ochronnych
 • EN381-11 Określa wymagania dla bluz ochronnych

Badania odporności na przecięcie wykonywane są według 4 prędkości pił łańcuchowych:

 • Klasa 0 - 16m/s
 • Klasa 1 - 20m/s
 • Klasa 2 - 24m/s
 • Klasa 3 - 28m/s
 66.jpg   EN1073-2 
    ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED SKAŻENIAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Norma określa wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi. Odzież tego typu przeznaczona jest jedynie do ochrony ciała, ramion i nóg użytkownika lecz może być stosowana łącznie z dodatkowym wyposażeniem chroniącym inne części ciała (na przykład: butami, rękawicami, sprzętem ochrony dróg oddechowych). Odzież jest klasyfikowana według nominalnego wskaźnika ochrony (zależność między stężeniem cząstek atmosfery otoczenia w stosunku do stężenia cząstek wewnątrz odzieży), określanego w zależności od całkowitego przecieku wewnętrznego (zależność między stężeniem cząstek wewnątrz odzieży w stosunku do stężenia wewnątrz pomieszczenia gdzie wykonywane są badania).

 77.jpg   EN1149-5 
    ODZIEŻ OCHRONNA ROZPRASZAJĄCA ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE

Ta norma europejska określa wymagania materiałowe i konstrukcyjne dotyczące odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne, stosowanej jako element jednolitego systemu uziemień w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym. UWAGA: wymagania te mogą być niewystarczające w odniesieniu do atmosfer palnych wzbogaconych tlenem. Nie uwzględniono zastosowania do ochrony przed napięciami sieci zasilających.
Często konieczna jest kontrola niepożądanych ładunków elektrostatycznych na osobie.
Potencjał elektrostatyczny może być niebezpieczny ze względu na możliwość wywołania niebezpiecznych iskier pochodzących z wyładowań.Po ocenie ryzyka konieczne może okazać się stosowanie środków ochrony indywidualnej rozpraszających ładunki elektryczne. Użytkowanie odzieży certyfikowanej zgodnie z normą EN1149-5 jest wówczas zasadnione.
Zgodnie z aneksem II-A-2.3 do dyrektywy ATEX 1999/92/WE, pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą wykonaną z materiałów nie wytwarzających wyładowań elektrostatycznych, które mogłyby spowodować zapłon w atmosferze zagrożonej wybuchem. Potencjał elektrostatyczny może także wpływać na urządzenia wrażliwe na wyładowania elektryczne. Dlatego też odzież antyelektrostatyczna jest często używana w zakładach produkujących elektronikę, np. przy liniach montażowych półprzewodników. Jest również używana w zakładach z kontrolowaną atmosferą, takich jak zakłady lakierowania aut, w celu uniknięcia emisji cząsteczek, które mogłyby np. osiadać na lakierze karoserii.
Rozpraszanie ładunku antystatycznego może zostać przeprowadzone przez impregnację ograniczającą formowanie się ładunków lub poprzez dodanie nici z włókna węglowego lub metalu. Osoby noszące odzież rozpraszającą ładunki elektryczne powinny koniecznie posiadać uziemienie z rezystancją poniżej 108 Ω, np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia, takiego jak obuwie ochronne zgodne z normą EN ISO 20345 lub w inny odpowiedni sposób.


ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZŁYMI WARUNKAMI POGODOWYMI


 88.jpg   EN342      ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZIMNEM

Norma określa wymagania i metody badań szczegółowych dla odzieży chroniącej przed zimnem w temperaturach poniżej - 5°C (chłodnie / skrajne zimno).
Rozróżnia się dwa typy odzieży:

 • Wyrób odzieżowy: zakrywający część ciała, na przykład kurtka, bluza, płaszcz.
 • Zestaw odzieżowy: zakrywający całe ciało (tułów + nogi), na przykład kombinezon, kurtka z ogrodniczkami.
 88.jpg   EN14058      ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CHŁODEM

Norma określa wymagania i metody szczegółowych badań dotyczące pojedynczych wyrobów odzieżowych (kamizelki, kurtki, płaszcze, spodnie) chroniących ciało przed wychłodzeniem w środowisku o obniżonej temperaturze.
Odzież przeznaczona do użytkowana w umiarkowanie niskiej temperaturze (-5°C i powyżej) w celu zapewnienia ochrony przed miejscowym wychłodzeniem skóry. Może być stosowana nie tylko do pracy na zewnątrz, jak na przykład w przemyśle budowlanym, ale również do pracy wewnątrz, na przykład w przemyśle spożywczym. Odzież ta nie musi być koniecznie wykonana z materiałów nieprzemakalnych bądź szczelnych na przesiąkanie wody. To wymagania opcjonalne do niniejszej normy.

 99.jpg   EN343      ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED DESZCZEM

Norma określa wymagania i metody badań dotyczące materiałów i szwów odzieży chroniącej przed złymi warunkami pogodowymi (na przykład intensywne opady w postaci deszczu lub śniegu), przed mgłą i wilgocią.

01.jpg

ODPORNOŚĆ TERMICZNA (Rct) W (M².K/W):

Mierzy izolację termiczną.
Dzieli się na 3 klasy (od 1 do 3), od najmniej izolacyjnej do najbardziej izolacyjnej. Im wyższa jest jej wartość, tym wyższy jest poziom izolacji termicznej.

ODPORNOŚĆ NA PAROWANIE (Ret) W (M².PA)/W:

Mierzy odporność na parowanie, to znaczy mierzy jaką przeszkodę stanowi wyrób dla przepuszczania pary wodnej oraz dla parowania potu na powierzchni skóry. Im wyższa jest odporność wyrobu na parowanie, tym większą przeszkodę stanowi on dla przepuszczania pary wodnej. Wyrób oddychający wykazuje słabą odporność na parowanie. Dzieli się na 3 klasy (od 1 do 3) od najmniej oddychającej do najbardziej oddychającej.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA (AP) W MM/S:

Określa przepuszczalność powietrza dla kompletu ubrania. Dzieli się na 3 klasy (od 1 do 3) od najmniej szczelnej do najbardziej szczelnej.

ODPORNOŚĆ NA PRZESIĄKANIE WODY (WP) W PASKALACH:

Mierzy odporność na przesiąkanie wody z materiału zewnętrznego i ze szwów, pod ciśnieniem wody rzędu (980+/-50) Pa/min. Dzieli się na 3 poziomy (od 1 do 3), od najmniej nieprzemakalnego do najbardziej nieprzemakalnego.

PODSTAWOWA WYNIKOWA IZOLACJA TERMICZNA:

Pomiar wykonywany jest na manekinie ruchomym (/cler) lub sztywnym (/cle). Współczynnik izolacji termicznej, wyrażany w m 2 .K/W, pozwala określić optymalną temperaturę użytkowania odzieży w zależności od aktywności pracownika i jego czasu ekspozycji.
Izolacja termiczna jest mierzona razem z bielizną typu:
- (B) dla zestawów odzieżowych (koszulka z długimi rękawami, długie kalesony, skarpety, filcowe pantofle + kamizelka izolująca, kalesony izolujące, rękawice dziane, kominiarka)
- (R) dla wyrobów odzieżowych (koszulka z długimi rękawami, długie kalesony, skarpety, filcowe pantofle, kurtka, spodnie, koszula, rękawice dziane, kominiarka)

- (C) dostarczaną przez producenta

02.jpg

 
   EN14404    OCHRONA KOLAN

Norma ustala wymagania oraz metody badań dla ochraniaczy kolan przewidzianych do pracy w pozycji klęczącej. Z zakresu objętego normą wyłączono ochraniacze kolan, które stanowią środki medyczne lub są przeznaczone do celów sportowych.