Normy

Oferowane produkty posiadają wszystkie potrzebne atesty i normy konieczne do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Znajomość norm i zasad ich używania w kontekście znakowania produktów ochrony osobistej pozwala użytkownikowi danego produktu lepiej ocenić cechy produktu i dobrać go pod kątem wykonywanego zajęcia. Informacje dotyczące norm zostały podzielone na grupy zgodnie z podziałem produktów, do których się odnoszą. Jeśli dana norma ma zastosowanie w więcej niż jednej grupie produktów, została przyporządkowana do grupy, w której częściej występuje. Produkty posiadające deklaracje zgodności i zgodne z dyrektywą unijną znakowane są za pomocą symbolu . Fakt zgodności określonego produktu z daną normą zaznaczany jest za pomocą umieszczenia na produkcie (metce/wszywce) numeru danej normy. Część norm posiada piktogramy - graficzne ilustracje podstawowych własności kryjących się za daną normą. W takim wypadku również stosowny piktogram zostaje umieszczony na produkcie. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi poszczególnych kategorii ochrony.

UWAGA! Wszystkie informacje i opisy zaprezentowane zostały jedynie w celach informacyjnych. Pomimo dołożenia starań, informacje te mogą zawierać błędy lub nieścisłości. Opisy te nie mogą być jedynym źródłem informacji o doborze produktów ochrony osobistej. Zaleca się zapoznanie użytkownika z treścią źródłową norm, do których odwołuje się poniższy tekst.


1

Ochrona rąk

1

Ochrona ciała

1

Ochrona głowy

1

Ochrona słuchu

1

Ochrona wzroku

1

Ochrona dróg oddechowych

1

Ochrona nóg

1

Ochrona przed upadkiem

Beznazwy-1

Ochrona p.pożarowa

Ochrona wzroku

Ze względu na rodzaj ochrony oczu i twarzy z jakim może spotkać się użytkownik, wprowadza się następujący podział:

 • Okulary ochronne. Występują w wariantach z osłonami bocznymi lub bez. Soczewki mogą być wykonane z hartowanego szkła lub tworzywa sztucznego. Szkła posiadające filtry ochronne, w zależności od zastosowanego filtra mogą chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym lub też jaskrawym światłem.
 • Szkła przezroczyste bez filtrów ochronnych służą jako ochrona przed różnego rodzaju odpryskami ciał stałych i rozbryzgami cieczy.
 • Gogle ochronne. Ze względu na budowę gogle ściślej niż okulary przylegają do twarzy w okolicy oczu. Posiadają również najczęściej własności zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł (wywietrzniki, powłoka zapobiegająca parowaniu itp.). W wypadku pracy ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi wymagane jest zastosowanie gogli w systemem wentylacji pośredniej.
 • Osłony twarzy. Osłony wykonane są z tworzyw sztucznych lub metalowej siatki. W wypadku osłon z tworzyw sztucznych mogą być wyposażone w filtry chroniące przed szkodliwym promieniowaniem.
  Ze względu na zastosowaną konstrukcję i materiał osłony mogą być przystosowane do pracy w różnych warunkach. Specyficzna konstrukcja może zapewniać ochronę szyi i podbródka.
 • Przyłbice spawalnicze. Złożone z korpusu, ramki i nasady oraz filtra zapewniają ochronę całej twarzy podczas procesu spawania. Ze względu na rodzaj zastosowanego filtra można wyróżnić przyłbice z filtrem automatycznym jak również z filtrem stałym. Budowa przyłbicy zapewnia mocowanie na głowie użytkownika za pomocą nagłowia lub też umożliwia przymocowanie do hełmu ochronnego.
 • Tarcze spawalnicze. Od przyłbic różnią się tym, że są trzymane w ręku przez użytkownika podczas procesu spawania. Zapewniają ochronę oczu, twarzy a także szyi użytkownika.

Zadania i cechy środków ochrony oczu i twarzy

Podstawowe zadanie środków ochrony oczu i twarzy to ochrona przed:

 • Czynnikami mechanicznymi,
 • Czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
 • Czynnikami termicznymi,
 • Szkodliwym promieniowaniem świetlnym (zarówno w paśmie widzialnym jak i niewidzialnym).

Do ochrony oczu przed urazami mechanicznymi stosuje się najczęściej okulary ochronne posiadające boczne osłony, gogle lub też osłony twarzy (zarówno pełne jak i siatkowe).

Do ochrony przed chemikaliami i czynnikami biologicznymi stosuje się odpowiednie gogle i osłony twarzy. Okulary w tym zastosowaniu są niedopuszczalne. Zadaniem ich jest niedopuszczenie do bezpośredniego kontaktu substancji niebezpiecznych z oczami i skórą pracownika.

Ochronę przed promieniowaniem optycznym i termicznym dają okulary, gogle i osłony ochronne wyposażone w różne filtry w zależności od oferowanej ochrony. Do ochrony podczas spawania i procesów pokrewnych służą gogle i osłony spawalnicze.

Ochrona oczu przed promieniowanym słonecznym – należącym do jednych z najbardziej powszechnych zagrożeń pracowników pracujących na wolnym powietrzu lub kierujących pojazdami zapewniana jest przez okulary z odpowiednimi filtrami, w tym również zapewniającymi ochronę przed promieniowaniem UV. Specyficzne rodzaje filtra mogą również poprawiać kontrast.

Anti-FOG

Powłoka Anti-fog (Anti-fogging) to substancje chemiczne, zapobiegające kondensacji pary wodnej na powierzchni w postaci małych kropel, podobnych do mgły. Powstaje w wyniku złożonych procesów produkcyjnych poprzez dodanie substancji chemicznych Anti-Fog do tworzyw sztucznych w procesie ich produkcji. Stosowana także w postaci powierzchniowego filmu lub poprzez utworzenie hydrofilowej powłoki na powierzchni. Dostępna również w postaci roztworów w sprayu, kremach i żelach oraz jako składnik nawilżanych chusteczek.

Powłoka Anti-fog wykorzystywana jest między innymi w szkłach lub tworzywach sztucznych stosowanych w produktach optycznych, takich jak soczewki czy szkła w okularach, goglach, obiektywach aparatów czy lornetkach.

Wykaz norm dla grupy ochrona oczu i twarzy

EN166

Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

Norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp. Norma nie ma zastosowania w wypadku istnienia specyficznych norm pod warunkiem, że normy te odwołują się do tej normy. Ochrony oczu wyposażone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu stosowania.

Norma definiuje szereg parametrów określających możliwość zastosowania filtrów i oprawek.

Parametry odnoszące się do filtrów/soczewek

Znakowanie filtra musi obejmować:

 • numer kodowy filtra wraz z oznaczeniem stopnia ochrony i zaciemnienia (dla soczewek o działaniu filtrującym),
 • symbol producenta,
 • oznaczenie klasy optycznej,
 • symbole wytrzymałości mechanicznej,
 • symbole zastosowań.
 • Klasa optyczna – podawana obowiązkowo. Wyróżnia się 3 klasy:
  • Klasa 1 – nadające się do ciągłych prac. Tolerancja refrakcji (załamania) światła na poziomie +0.06 dioptrii,
  • Klasa 2 – nadające się do prac okresowych nieciągłych. Tolerancja refrakcji na poziomie +0.12 dioptrii,
  • Klasa 3 – do prac przygodnych, zakaz ciągłego noszenia. Tolerancja refrakcji +0.12/-0.25 dioptrii.
 • Odporność mechaniczna dla soczewek:
  • Brak oznaczenia – minimalna odporność na uderzenia,
  • S – Podwyższona odporność na uderzenia (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 22 mm i minimalnej masie 43 g i przybliżonej prędkości 5,1 m/s),
  • F – Uderzenie o niskiej energi (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g i przybliżonej prędkości 45 m/s),
  • B – Uderzenie o średniej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 120 m/s),
  • A – Uderzenie o wysokiej energii (odporność na uderzenia kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 190 m/s),
  • K – odporność powierzchni na uszkodzenia (zarysowania) przez drobne cząsteczki,
  • N – odporność na zaparowanie (zaroszenie),
  • 8 – odporność na łuk przy zwarciu elektrycznym,
  • 9 – odporność na przywieranie stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych
  • T – testy przeprowadzane w skrajnych temperaturach <-5°C, +55°C> (opcjonalne). UWAGA: A może być stosowane tylko do osłon twarzy, B może być stosowana do gogli i osłon twarzy, F może być stosowana do dowolnych środków ochrony oczu.

Parametry odnoszące się do oprawek

Oznaczenia oprawek muszą zawierać:

 • Symbol CE,
 • Znak identyfikacyjny producenta,
 • Numer normy EN166 (obowiązkowo),
 • Symbole obszarów zastosowania i wyników badania wytrzymałości mechanicznej.
 • Odporność mechaniczna definiowana dla oprawek:
  • Brak oznaczenia – minimalna wytrzymałość. Nie jest definiowana ocena obszaru zastosowania,
  • S – Podwyższona odporność na uderzenia (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 22 mm i minimalnej masie 43 g i przybliżonej prędkości 5,1 m/s),
  • F – Uderzenie o niskiej energi (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g i przybliżonej prędkości 45 m/s),
  • B – Uderzenie o średniej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 120 m/s),
  • A – Uderzenie o wysokiej energii (odporność na uderzenia kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 190 m/s),
 • Obszar zastosowania definiowany dla oprawek:
  • Brak oznaczenia – ogólne zastosowanie, nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem nadfioletowym podczerwonym, słonecznym i widzialnym,
  • 3 – ciecze – krople cieczy lub ich rozbryzgi,
  • 4 – grube cząstki pyłu. Pył o rozmiarze cząstek powyżej 5 mikrometrów,
  • 5 – gaz i drobne cząstki pyłu – gazy, pary, aerozole, dym i pył o rozmiarze cząstek poniżej 5 mikrometrów,
  • 8 – łuk powstający przy zwarciu elektrycznym,
  • 9 – gorące metale i stopione ciała stałe.

EN169

Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

Norma określa oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy.

W wypadku stosowania osłon z filtrami automatycznymi zastosowanie mają zapisy normy EN379.

EN170

Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

Norma określa sposób oznaczania i identyfikacji oraz wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania filtrów chroniących przed promieniowaniem nadfioletowym. W normie zostały również opisane wskazówki dotyczące wyboru i użytkowania.

EN172

Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.

Norma określa oznaczenia i współczynniki przepuszczania oraz odpowiednie metody badań filtrów chroniących przed olśnieniem słonecznym. Inne wymagania obowiązujące dla tego typu filtrów są wymienione w EN166.

EN1731

Ochrona indywidualna oczu – Siatkowe ochrony oczu i twarzy.

Norma określa materiały, sposób projektowania, wymagania, metody badań i znakowanie siatkowych ochron indywidualnych oczu i twarzy, służących do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi.

Norma nie opisuje ochron oczu i twarzy chroniących przed płynnymi rozpryskami (zawierającymi cząstki stopionego metalu), cząstkami gorącymi, zagrożeniami elektrycznymi, promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym. Pominięto również siatkowe ochrony oczu i twarzy używane w takich sportach jak hokej lub szermierka czy też paintball.

EN175

Ochrona osobista. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.

Norma ustala wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych.

EN14594 (zastępuje EN1835)

Sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty wężowe sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażone w hełm lub kaptur. Wymagania, badanie, znakowanie.

W normie podano minimalne wymagania dotyczące aparatów wężowych sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażonych w hełm lub kaptur, które są przeznaczone do użytkowania w atmosferze zanieczyszczonej gazami i/lub pyłami. Podano zastosowanie takiego sprzętu, oprócz aparatów ucieczkowych, aparatów do nurkowania i aparatów używanych do obróbki strumieniowo-ściernej, na stanowiskach pracy, na których ryzyko uszkodzenia przewodu dostarczającego sprężone powietrze jest niskie i gdzie ruchy użytkownika sprzętu są ograniczone. Opisano badania laboratoryjne umożliwiające ocenę zgodności z wymaganiami

EN379

Ochrona indywidualna oczu. Automatyczne filtry spawalnicze.

Norma określa wymagania dotyczące filtrów spawalniczych, które automatycznie przełączają współczynnik przepuszczania światła na mniejszą wartość, kiedy zapala się łuk spawalniczy (określanych jako filtry spawalnicze o przełączanym stopniu zaciemnienia).

EN61000-6-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.

W normie zostały podane wymagania z zakresu odporności na różne zjawiska zaburzeniowe o charakterze ciągłym lub przejściowym, przewodzone lub promieniowane, oraz wyładowania elektrostatyczne w odniesieniu do urządzeń elektronicznych i elektrycznych przewidzianych do pracy w środowiskach przemysłowych, dla których nie ma odpowiednich norm wyrobów lub norm grup wyrobów.

EN61000-6-3

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.

W normie zostały podane wymagania dotyczące emisji ze wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych, a nie uwzględnionych w normach szczegółowych.